Thư viện ảnh

AT THE SUPPER MARKETS

AT THE SUPPER MARKETS

THE MID AUTUMN FESTIVAL 2017 AT THE SUPPER MARKETS

THE MID AUTUMN FESTIVAL 2017 AT THE SUPPER MARKETS

ROSSO NOBILE AL CIOCCOLATA - CHOCOLATE WINE IN VIET NAM

ROSSO NOBILE AL CIOCCOLATA - CHOCOLATE WINE IN VIET NAM

OUR SWEET WINES

OUR SWEET WINES

BEAR BEER IN HA NOI OLD QUARTER

BEAR BEER IN HA NOI OLD QUARTER

OUR CUSTOMERS IN HANOI

OUR CUSTOMERS IN HANOI

DRINKING BEAR BEER 12%

DRINKING BEAR BEER 12%

ADVERTISING 2

ADVERTISING 2

ADVERTISING 1

ADVERTISING 1

OUR ACTIVITIES 4

OUR ACTIVITIES 4

SUPERMARKETS

SUPERMARKETS

OUR ACTIVITIES 3

OUR ACTIVITIES 3

OUR ACTIVITIES 2

OUR ACTIVITIES 2

TUSCANY - WINE OF ITALIA

TUSCANY - WINE OF ITALIA

PROMOTION AT METRO 2

PROMOTION AT METRO 2

PROMOTION AT METRO

PROMOTION AT METRO

OUR ACTIVITIES 1

OUR ACTIVITIES 1

WINE TASTING AT INTERCONTINETAL HOTEL

WINE TASTING AT INTERCONTINETAL HOTEL

BEER TASTING

BEER TASTING

FLENBERGER & MUNCHEN BEER IN HÀ NỘI

FLENBERGER & MUNCHEN BEER IN HÀ NỘI

REEPER B WEISSBIER - bia lúa mì thủ công ( bia đục ). 

REEPER B WEISSBIER - bia lúa mì thủ công ( bia đục ). 

REEPER B IN HALONG CITY

REEPER B IN HALONG CITY

Báo chí nói về chúng tôi
24h
Tiêu dùng 24h
Kinh doanh plus
Diễn đàn thương mại
Doanh nhân Việt Nam
Ngôi sao
Báo điện tử VTV
0936223377